Cấp ‘sổ đỏ’ tại quận Long Biên (Hà Nội): ‘Máy móc’ hay ‘hành dân’?

0
1272
Đánh giá post

Đã nhiều năm, bà Ngô Thị Kim Loan không thể hoàn thành thủ tục cấp ‘Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất’ cho thửa đất số 173, tờ bản đồ số 02, tổ 02, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Trong khi, thửa đất hình thành từ trước năm 1980, có nguồn gốc ông cha để lại. Bà Ngô Thị Kim Loan đã sinh ra (năm 1980), trưởng thành và hiện đang sinh sống cùng ông Đinh Minh Hoàng (chồng) tại thửa đất này.

Thông báo số 133/TB-TNMT của Phòng Tài Nguyên và Môi trường – Ủy ban nhân dân quận Long Biên

Hồ sơ cấp ‘sổ đỏ’: ‘ép’ công dân chứng minh điều ‘đương nhiên đúng’.

Công ty Luật TNHH Everest là đơn vị nhận ủy quyền của các thành viên hộ gia đình bà Lưu Thị Thọ (cùng trú tại quận Long Biên – thành phố Hà Nội) để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) tại thửa đất số 173-2, tờ bản đồ số 2, tổ 4, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Nguồn gốc thửa đất số 173-2: cụ Ngô Văn Lưu (bố đẻ, đã chết 2014) và cụ Lưu Thị Thọ (mẹ đẻ) đã chuyển nhượng cho bà Ngô Thị Kim Loan (con gái) và ông Đinh Minh Hoàng (con rể) từ năm 2004. Do trong cùng gia đình, hai bên chỉ có hợp đồng miệng, nhưng đã có xác nhận về việc chuyển nhượng và không có tranh chấp của tất cả các thành viên trong gia đình (Biên bản họp gia đình ngày 07/11/2016 và Biên bản họp gia đình ngày 20/03/2019). Trước khi ủy quyền, ông Đinh Minh Hoàng và bà Ngô Thị Kim Loan đã nhiều lần làm việc, nộp hồ sơ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất nêu trên, nhưng không thể thực hiện được.

Ngày 30/10/2018, thực hiện công việc theo ủy quyền của khách hàng, Công ty Luật TNHH Everest đã gửi hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho ông Đinh Minh Hoàng và bà Ngô Thị Kim Loan, đối với thửa đất số 173-2, tờ bản đồ số 2, tổ 4, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội đến Ủy ban nhân dân phường Long Biên.

Liên quan đến vụ việc này, Công ty Luật TNHH Everest đã nhiều lần làm việc với Ủy ban nhân dân phường Long Biên để cùng hợp tác, cung cấp thông tin, bổ sung hồ sơ.

Sau nhiều lần làm việc, Công ty Luật TNHH Everest nhận được Công văn số 440/UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân phường Long Biên về việc giải quyết hồ sơ của ông Đinh Minh Hoàng và bà Ngô Thị Kim Loan; tổ 4, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội và Thông báo số 133/TB-TNMT của Phòng Tài nguyên và Môi trường – Ủy ban nhân dân quận Long Biên.

Phòng Tài nguyên và Môi trường – Ủy ban nhân dân quận Long Biên và Ủy ban nhân dân phường Long Biên vẫn cho rằng: “… gia đình ông Đinh Minh Hoàng và bà Ngô Thị Kim Loan chưa cung cấp được giấy tờ về việc gia đình ông Đinh Minh Hoàng sử dụng ổn định từ thời điểm mua bán đến nay…” (Công văn số 440/UBND ngày 02/10/2019).

Nếu như bà Ngô Thị Kim Loan không có quan hệ thân thích với người đứng tên chủ sử dụng cũ – cụ Ngô Văn Lưu (bố đẻ, đã chết 2014) và cụ Lưu Thị Thọ (mẹ đẻ) thì yêu cầu nêu trên có thể hợp lý.  Thế nhưng, bà Ngô Thị Kim Loan đã sinh ra, trưởng thành và hiện đang sinh sống cùng chồng là ông Đinh Minh Hoàng tại thửa đất  số 173 (sau đó đã được tách thành 03 thửa, là: 173-1, 173-2, 173-3), tờ bản đồ số 2, tổ 4, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Vậy thì, dường như Phòng Tài nguyên và Môi trường – Ủy ban nhân dân quận Long Biên và Ủy ban nhân dân phường Long Biên đã ‘quên mất’ sự thật hiển nhiên, nói cách khác Ủy ban nhân dân phường Long Biên yêu cầu công dân phải chứng minh điều đương nhiên đúng.

Ngày 18/12/2019, Công ty Luật TNHH Everest tiếp tục gửi công văn Công văn số 129/2019/KN-EVER về việc thụ lý, giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận của ông Đinh Minh Hoàng đến Uỷ ban nhân dân phường Long Biên. Nội dung công văn kiến nghị về 03 (ba) nội dung:

  1. Uỷ ban nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội: giám sát, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Ngô Thị Kim Loan và ông Đinh Minh Hoàng thực hiện đúng quy định pháp luật, tránh trường hợp kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân;
  2. Ủy ban nhân dân phường Long Biên phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường – Ủy ban nhân dân quận Long Biên tiếp nhận, thụ lý và giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định của pháp luật;
  3. Hồ sơ nếu còn vướng mắc, chưa thể thụ lý giải quyết, chúng tôi đề nghị được đối thoại trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết hồ sơ nhanh chóng và thuận tiện nhất cho công dân.

‘Mặc kệ’ kiến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Đến thời điểm ngày 31/03/2020, Công ty Luật TNHH Everest vẫn chưa nhận được bất phản hồi nào bằng văn bản từ Ủy ban nhân dân phường Long Biên liên quan đến Công văn số 129/2019/KN-EVER đã gửi.

Phiếu chuyển phát nhanh Công văn số 129/2019/CV-EVER ngày 19/12/2019

Công ty Luật TNHH Everest cho rằng:  Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường quận Long Biên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Biên, đã không thực hiện đúng trách nhiệm trong việc thụ lý, giải quyết kiến nghị của công dân, cụ thể, Luật tiếp công dân năm 2013 quy định:

“Thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: 1- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một trong các nội dung sau đây: (a) Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được thụ lý để giải quyết; (b) Việc xem xét khiếu nại, tố cáo để thụ lý cần kéo dài thời gian do cần xác minh thêm theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo; (c) Từ chối thụ lý đối với khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc không đủ điều kiện thụ lý; d) Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo cho người khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo” (Điều 28).

Đối chiếu với quy định nêu trên, Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường quận Long Biên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Biên, đã: không thực hiện đúng trách nhiệm trong việc giải quyết kiến nghị của công dân; hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đến nay từ tháng 08/2018 đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Do đó, Công ty Luật TNHH Everest đã có Công văn khiếu nại số 41-2020/KN-EVER “khiếu nại đối với hành vi không thụ lý, giải quyết kiến nghị đúng quy định, yêu cầu Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường quận Long Biên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Biên”, yêu cầu:

  1. Giải quyết khiếu nại theo quy định Luật khiếu nại năm 2011;
  2. Giải quyết kiến nghị của Công ty Luật TNHH Everest theo Công văn số 129/2019/KN-EVER của Công ty Luật TNHH Everest ngày 18/12/2019 về việc thụ lý, giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận của ông Đinh Minh Hoàng;
  3. Thụ lý và giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here